אשם שנתכפרו בעליו באחר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה שהופרשה לקרבן אשם ואבדה, והקריבו בעליה אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאה הראשונה. דין "אשם שנתכפרו בעליו באחר" הוא, שירעה עד שיפול בו מום, וימכר, ויפלו דמיו לתיבה שבמקדש, שממעותיה מביאים עולות נדבה.