אשם תלוי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן שחייב להביא מי שעבר בשוגג ספק עבירה, אשר אם עוברים עליה בוודאות חייבים להביא קרבן חטאת.


לדוגמא: מי שהיו לפניו שתי חתיכות בשר, אחת שומן ואחת חלב, ואכל בשוגג אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל, הרי זה חייב להביא קרבן אשם תלוי; ואם יתברר לו לאחר מכן, כי הבשר שאכל, היה חלב, עליו להביא קרבן חטאת, ככל שאר השוגגים.


דוגמא נוספת: מי שעשה מלאכה ואינו יודע אם בשבת עשאה או ביום חול עשאה, או עשה מעשה ואינו יודע אם מלאכה היא או לא, אך ברור לו כי אם איסור עשה - שוגג היה, הרי זה מתחייב באשם תלוי; ואם יתברר ספקו לאחר הקרבת אשמו, ויוודע לו כי עבר על איסור שבת בשגגה בוודאי - חייב חטאת.


קרבן זה נקרא "אשם תלוי", "מפני שהוא מכפר על הספק, ותולה לו (שמגן עליו מיסורים של עונשי שמים) עד שיוודע לו בוודאי שחטא בשגגה ויביא חטאתו".