אשרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שם כולל לאילן של עבודה זרה. שאול משם אלילת העצים הכנענית.

  1. אילן שניטע מתחילה לשם עבודה זרה. ודינו, שאם נטעו עכו"ם - נאסר מיד, אף על פי שלא עבדו, ואם נטעו ישראל - אינו נאסר עד שיעבדנו.
  2. אילן נטוע שעבדוהו לשם עבודה זרה. ודינו, שהתוספת שניתווספה באילן אחר שכבר נעבד - אסורה.
  3. אילן שהועמדה תחתיו עבודה זרה. ודינו, שהוא אסור בתורת משמשי עבודה זרה.