באר הגולה (רבקש)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

באר הגולה הוא חיבורו המפורסם של רבי משה רבקש, חיבור המקיף את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, ומטרתו לציין את מקורותיו של השולחן ערוך, מדברי הגמרא והראשונים.

השם באר הגולה[edit]

החיבור נקרא על שם הבור מים שהיה בלשכת הגולה בבית המקדש המים שבבור הגולה (ראה עירובין קד, א) באו ממעין שהיה שם, וממנה מספקים לכל העזרה (פי' הגר"א שם. וכן נראה מגירסת הספרי: באר הגולה).

המהדורה הראשונה של ה"שולחן ערוך" עם ה"באר הגולה", יצאה לאור על ידי ד"ר אפרים בואינו ויעקב קאסטילו, על חשבונם, באמשטרדם בין השנים ה'תכ"אה'תכ"ו (16611666). הקשר בין רבי משה הליטאי והמדפיסים ההולנדיים התאפשר בעקבות שהותו של רבי משה למשך זמן מה ברוטרדם, וכמסופר לעיל. המדפיסים ביקשו ממנו להגיה את ה"שולחן ערוך" שבהוצאתם, ותוך כדי עבודתו חיבר את חיבורו. החל מהוצאה זו חזר ונדפס החיבור בשולי רוב המהדורות של ה"שולחן ערוך". הסכמות של גדולי הדור על החיבור נדפסו ב"ישורון"‏[1]. בין נותני ההסכמות נמנים רבי גרשון אשכנזי מחבר שו"ת עבודת הגרשוני, רבני ועד ארבע ארצות, רבני אמשטרדם ורבני ליוורנו.

חיבורים נוספים שחיבר, הם ספר כללי ההוראה הכולל את כללי פסיקת ההלכה, וכלי הגולה הכולל אסופת פירושים לשולחן ערוך והכרעות הלכתיות. החיבורים הללו לא הודפסו.

באר הגולה (מהר"ל)[edit]

יש חיבור נוסף של רבי יהודה ליווא בן בצלאל מהר"ל מפראג הנקרא גם בשם זה באר הגולה (מהר"ל).

הערות[edit]

  1. כרך ה, עמודים תרעא–תרעז.