בימה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מבנה מורם באמצע בית הכנסת לקריאת התורה ולדרשה, כדי שישמעו כולם.


"מעמידים בימה באמצע בית הכנסת, כדי שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר יאמר עליה דברי כבושין, כדי שישמעו כולם" (רמב"ם הלכות תפלה פרק י"א הלכה ג').


יש אומרים, שמיקומה של הבימה באמצע בית הכנסת אינה חובה, והכל לפי המקום והזמן, שבאותם הזמנים שהיו בתי הכנסת גדולים מאוד, היו צריכים להעמיד את הבימה באמצע כדי שישמעו כל העם, אבל בזמן שבתי הכנסת הם קטנים וכל העם שומעים, יותר נוי שתהיה הבימה לצד אחד ולא באמצע.


ברם, רבים מן האחרונים כתבו, כי אסור לשנות את מקום הבימה, ומקומה הוא דווקא באמצע בית הכנסת.


הבימה, יש לה קדושת בית הכנסת; ויש אומרים, שאין זה אלא כאשר משתמשים בה בקביעות להנחת ספר תורה, אך אם אין משתמשים בה אלא באקראי בלבד, ואינה מיוחדת לכך, אין בה קדושה כלל.