בית המקדש השלישי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Baustelle.PNG הערך נמצא בשלבי עריכה
כדי למנוע התנגשויות עריכה אתם מתבקשים שלא לערוך ערך זה בטרם תוסר הודעה זו, אלא אם כן תיאמתם זאת עם מניח התבנית.
שימו לב! אם הדף לא נערך במשך שבוע ניתן להסיר את התבנית ולערוך אותו, אך רצוי לתת קודם תזכורת בדף שיחתו של הכותב.
התבנית הונחה ע"י ספרא, דף שיחתי 09:46, 15 בפברואר 2021 (IST)


בית המקדש השלישי הוא בית המקדש שיבנה לעתיד לבוא בימות המשיח.

הציפייה לבנייתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

זמן בנייתיו[edit]

יש אומרים, כי בית המקדש העתיד יבנה עוד לפני ביאת המשיח (ירושלמי מעשר שני פ"ה ה"ב); ויש אומרים, כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן יבנה בית המקדש (רמב"ם מלכים פי"א ה"א וה"ד). במה דברים אמורים, בגאולה ד"בעתה", אבל בגאולה ד"אחישנה" הכל מודים כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן יבנה בית המקדש.

בנייתו[edit]

יש סוברים, כי בנין העתיד, לו אנו מצפים, יגלה ויבוא משמים כשהוא בנוי ומשוכלל (רש"י סוכה מ"א ע"א ד"ה אי נמי, ועוד ראשונים רבים). לעומתם סוברים אחרים, כי מלך המשיח הוא זה אשר עתיד לבנות את בית המקדש (רמב"ם מלכים פי"א ה"א). ויש אומרים, לא כדברי זה לחוד ולא כדברי זה לחוד, אלא כדברי שניהם כשהם מצורפים יחדיו, בית המקדש השלישי יבנה, אמנם, על ידי אדם, אולם לאחר היבנותו, ירד לתוכו - מן השמים - בית מקדש רוחני, כירידת הנשמה אל תוך הגוף וכירידת האש של מעלה אל תוך האש של מטה. כ"ק אדמו"ר מליובאויטש שליט"א מביא בזה עוד שלושה תיווכים: א. בגאולת "בעתה" משיח יבנה המקדש (והרמב"ם פסק כך כיון שהרמב"ם מדבר על הגאולה באופן המינימלי של הגאולה, היינו באופן של "בעתה"), ובמצב של "אחישנה" יגלה ויבוא מן השמים (לקוטי שיחות חלק כ"ז, שיחה א' לפ' בחוקותי). ב. המקדש יגלה מלמעלה, ומשיח יבנה השערים (לקוטי שיחות חלק י"א, שיחה א' לפ' משפטים הע' 61). ג. בית שני כידוע נבנה בחלקו מעין בית ראשון ובחלקו מעין בית שלישי (דברים המפורשים ביחזקאל). ומשיח יבנה את כל הדברים מבית שלישי שהבינו כבר ועשאום בבית שני. ואת הדברים הלא מובנים - זה יגלה וירד מן השמים (לקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה למסעי-בין המצרים סעיף ז').

מקום בנייתו[edit]

המקום אשר בו יבנה בית המקדש השלישי יהיה בדיוק במקום אשר בו נבנה בית המקדש השני. ויש אומרים, כי מקומו יהיה רחוק מהעיר ארבעים וחמש מיל לצד צפון (רש"ש בבא בתרא קכ"ב ע"א ד"ה ואגב).

צורתו[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

מבנה הבית השלישי הוא נושא מורכב ולא פשוט. מפרשי ספר יחזקאל שפירשו צורת הבית עמלו קשה מאוד, ואפילו לפעמים לא ידעו, והקדישו זמן מזמנם כדי להסביר את מבנה הבית.

הר הבית מקיף את החצר החיצונה והיא מקיפה את החצר הפנימית. ממערב לחצר הפנימית נמצא ההיכל. בתוכו יש את האולם, הקודש, קה"ק, התאים ועוד. בחצר החיצונה ישנן לשכות על החומה, ארבע לשכות על הקרקע וארבע לשכות בזוויות החצר. בחצר הפנימת ישנו את המזבח, לשכות ללוים, לשכה להדחה, ולשכה לכהנים. לכל חצר יש שלשה שערים בשלשה כיוונים: דרום צפון ומזרח. יש להם אולם ותאים.

קישורים חיצוניים[edit]