בלעטליך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

(עלים) מראה קרם בהיר על גבי האתרוג, הנוצר כתוצאה מקוצי האילן הפוגעים בפרי.


ישנם שני סוגי בלעטליך: א. בלעטליך שאינו גבוה מן האתרוג, ואינו מורגש במישוש היד; ב. בלעטליך הגבוה במקצת מגוף האתרוג, ואפשר להרגישו במישוש היד.


אתרוג עם בלעטליך שאינו מורגש במישוש היד - כשר לכתחילה, גם אם הבלעטליך נמצא בחוטמו, או ברובו של האתרוג. למרות זאת, להידור מצוה יש לחפש אתרוג שאין בו שום בלעטליך "אשרי מי שיוכל ליקח אתרוג נאה הדר ונקי מכל".


אתרוג עם בלעטליך המורגש במישוש היד, אין להכשירו אלא בשעת הדחק, כי ישנן שיטות הסוברות כי דין בלעטליך המורגש במישוש היד שווה לדין חזזית.