ברכת אבות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הברכה הראשונה של תפילת העמידה, הנקראת כן על שם האבות המוזכרים בה: "אלקי אברהם, אלקי יצחק ואלקי יעקב".

טעם אמירתה[edit]

בגמרא (ר"ה לב.) נאמר: "ת"ר: מניין שאומרים אבות? שנאמר: 'הבו לה' בני א-לים'". ומבאר רש"י: "בני א-לים = לישנא דתקיפי".

כוונה בה[edit]

חובה לכוון היטב בברכת אבות. בברכה זו אנו מפרטים את שבחו של ה', ואין זה ראוי שבעת האמירה יפנה האדם את מחשבתו לעניינים אחרים.


אם אמר את ברכת "אבות" מבלי לכוון לפירוש המלים ונזכר בכך לפני שאמר את שם ה' של ברכת "ברוך אתה ה' מגן אברהם", יחזור לומר שוב מהמלים "אלקי אברהם, אלקי יצחק וכו'".

הכריעה בה[edit]

בברכת אבות כורעים בתחילת הברכה ובסיומה. אופן הכריעה הוא: כשאומר "ברוך" יכפוף את ברכיו, כשאומר "אתה" ישתחווה, כלומר, יכפוף את ראשו וגופו בבת אחת וכשמגיע לאמירת "ה'" יזקוף בנחת, תחילה את ראשו ואחר כך את גופו.

טעם הכריעה[edit]

טעם הכריעה הוא, שכן דרך ארץ להשתחוות כשבאים לפני המלך, ויש דורשים זאת ממה שנאמר (בראשית כד, מח): "ואקד ואשתחוה לה' ואברך את ה' אלקי אדני אברהם".