ברכת קדושה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הברכה השלישית שבתפילת שמונה עשרה הפותחת ב"אתה קדוש" והחותמת ב"האל הקדוש".


תוכנה[edit]

עוסקת בקדושת השם.

וזה נוסחה: "אַתָּה קָדוֹשׁ וְשִׁמְךָ קָדוֹשׁ וּקְדוֹשִׁים בְּכָל יוֹם יְהַלְּלוּךָ סֶּלָה: בָּרוּךְ אַתָּה ה'. הָאֵ-ל הַקָּדוֹשׁ".

פירוש המילה קדוש[edit]

פירוש המילה "קדוש" הוא מובדל ופרוש, כך ה' הוא נבדל ופרוש ממנו שאינו ניתן להשגה כלל.

מיהם הקדושים?[edit]

"וקדושים כל יום יהללוך סלה" - ישנם כמה פירושים מיהם אותם קדושים:

  • המלאכים הקדושים המשבחים את ה'.
  • עם ישראל הקדוש המהלל את ה' בתפילותיו.


מיקומה[edit]

נאמר בגמרא [1]: "ומנין שאומרים קדושות - שנאמר [2]: 'הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קדש'".

ומפני שברכת גבורות נלמדה מהפסוק הקודם - "הבו לה' כבוד ועוז" - היא ממוקמת שם.


שינויים[edit]

בעשרת ימי תשובה חותמים "המלך הקדוש" במקום "הא-ל הקדוש", ואם שכח ולא נזכר תוך כדי דיבור חוזר לראש התפילה.

בחזרת הש"ץ אומרים קדושה בברכה זו.

  1. מגילה דף יז:
  2. תהלים כ"ט