בתי אבות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משמרת כהונה, מחלקה של כהנים שעבדה בבית המקדש בְּתּוֹרָהּ במשך שבוע אחד. הכהנים היו מחולקים לעשרים וארבעה משמרות, וכל שבוע היה משמר אחר עובד במקדש; כל משמר נחלק שוב לששה בתי אבות לפי ששת ימות השבוע, ובכל יום היה עובד בית אב אחר, ואילו בשבת היה עובד כל המשמר ביחד; ויש סוברים כי כל משמר היה מחולק לשבעה בתי אבות ולכל בית אב הייתה זכות שמורה כך שרק כל בתי האבות הללו היו חוזרים ועובדים במעגל של תורנות.