גבורות גשמים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כינוי ל"משיב הרוח ומוריד הגשם" שאומרים בימות הגשמים בברכה השניה שבתפילת שמונה עשרה. החל מתפילת מוסף של שמיני עצרת, מזכירים בתפילת שמונה עשרה בברכת "מחיה המתים" את גבורת ה' בהורדת הגשמים באמירת: "משיב הרוח ומוריד הגשם".