גוזז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ניתוק דבר ממקום גידולו הטבעי על גוף האדם או על גוף בעלי חיים. אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת.

פרטי הדינים[edit]

אסור ליטול שערו או צפרניו, בין ביד בין בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שערות. (שולחן ערוך או"ח שמ א)

והוא הדין בשיניו.(משנ"ב שם)

אסור לחתוך יבלת מגופו, בין ביד בין בכלי, בין לו בין לאחר. (שו"ע שם סעיף ב)

יש ליזהר שלא יתלוש מעורו שבידו או במקומות אחרים. כשיש עור מדולדל על שפתיו שאינו מנותק ברובו התולש אותו אפשר שחייב חטאת אפילו אם תולש בידו שדרך לתלוש אותן שם ביד ולא בכלי. (ביאור הלכה שם)