גט קרח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גט אשה מקושר (ראה: גט מקושר), שקשריו רבים מעדיו.


תקנת חכמים היא, שעל כל קשר וקשר שעושים בגט אשה מקושר, צריך לחתום עד מאחוריו, ואם נמצא קשר שלא חתם עליו עד, ונמצאו קשריו מרובים מעדיו, הרי זה נקרא "גט קרח", והוא פסול, לפי שחוששים שמא אמר לעדים, שמספרם כמניין הקשרים, שיחתמו כולם, ואחד מהם לא חתם, והלכה היא, שאם אמר הבעל לעדים: "כולכם חתומו", ולא חתם אחד מהם, הגט פסול. (משנה, גיטין פ"א ע"ב, ורש"י שם ד"ה גט קרח)