גידולי מעשר ראשון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הצומח מפירות מעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו שנזרעו. גידולי מעשר ראשון שלא ניטלה ממנו תרומת מעשר, דינם כחולין. במה דברים אמורים, בדבר שזרעו כלה (ראה: גידולי טבל), אבל בדבר שאין זרעו כלה (ראה: גידולי טבל), אפילו גידולי גידולין אסורים.