גילוי דעת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

התגלות רצונו של אדם באופן עקיף, על ידי אמירה צדדית וכדומה, המועילה במקרים מסויימים כאמירה מפורשת.


דוגמאות[edit]

  • המוכר את נכסיו, ואמר בשעת המכירה שהינו מוכר את נכסיו מפני שברצונו לעלות לארץ ישראל, אף על פי שלא התנה שאם לא יעלה לארץ ישראל יהא המכר בטל, מכל מקום דינו כמוכר על תנאי, ואם לאחר מכן נאנס ולא עלה לארץ ישראל - המכר בטל, שמכיון שגילה דעתו שלמטרה זו הוא מוכרם, "אנן סהדי" שלא מכר אלא על מנת שלבסוף יעלה לארץ ישראל.
  • אחד מן השותפים בחצר שהקים כותל בגבול שבין שניהם על דעת עצמו, והשתמש השותף השני באותו כותל, בזה גילה את דעתו, כי נוח לו במה שעשה חברו. משום כך, מחייבים אותו לתת את חלקו בהוצאה שהוציא חברו על דעת עצמו.