גלודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת משמונה עשרה טריפות שנאמרו למשה מסיני: בעל חי שנפשט עורו מכל סיבה שהיא.


במה דברים אמורים שהגלודה טריפה, כשלא נשאר מן העור כדי להעלות ארוכה, אך אם נשאר מן העור כדי להעלות ארוכה, הרי היא כשרה.