גרעיני תרומה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגרעינים שבתוך פירות של תרומה. גרעיני תרומה, אם הם רכים וראויים לאכילה, כגון גרעיני תפוחים ואגסים, או גרעיני תרומה שיש עליהם לחלוחית מן הפרי שמחמת כן בני אדם מוצצים אותם, כגון גרעיני תמרים וכיוצא בהם, אם הכהן מקפיד עליהם ואינו מפקירם משום שרוצה הוא לאוכלם או למוצצם, הריהם אסורים לזרים, ואם לאו הריהם מותרים, שהואיל והכהן אינו חפץ בהם, בטל מהם שם אוכל.