דוכן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מקום מעמד הלויים בשעת שירה על הקרבן, או המקום שעליו היו הכהנים נושאים את כפיהם לברך את ישראל[1].

הערות שוליים[edit]

  1. ראה: גמרא קידושין (עא, א): א"ר טרפון עליתי אחר אחי אמי לדוכן וברש"י ד"ה לדוכן; תרגום תהלים קל"ד ע"ב: טולו ידיכון קודשא כהניא על דוכן וכו'; רמב"ם פי"ד מהלכות תפלה ה"ט: במקדש הכהנים עולים לדוכן וכו', ושם הלכה ד'; פי' רבנו שמעיה מדות פ"ב מ"ו.