דרך ה'

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
דרך ה'
Derech HaShem.jpg
שער הספר, מהדורת ירושלים תרע"ד
מחבר רבי משה חיים לוצאטו
תחום אמונה ופילוסופיה
נושא סוגיות יסוד באמונה ובעבודת ה'.
דפוס ראשון אמסטרדם תרנ"ו
פירושים בולטים "דרך היחוד"; דרך חיים; מראה דרך;

דרך ה' הוא ספרו של רבי משה חיים לוצאטו (רמח"ל) העוסק בסוגיות היסוד באמונה היהודית ובעבודת ה'. הייחודיות שבספר היא בכך שהוא מנגיש את עיקרי שיטת הקבלה (ע"פ שיטתו של הרמח"ל) בסוגיות האמונה, בסגנון פילוסופי.

תולדות הספר[edit]

את הספר חיבר הרמח"ל בעת שהותו באמסטרדם בין השנים תצ"ה-תק"ג, באותה העת שבה חיבר את ספרו המפורסם מסילת ישרים. הספר הודפס לראשונה באמסטרדם 150 שנה לאחרת פטירתו, בשנת תרנ"ו, על ידי הרב אריה לייב שפירא, אב"ד קניגסברג. מאז הודפס בכמה מהדורות, רובן בארץ ישראל. בשנת תרצ"ה הדפיס את הספר בורשה הרב יוסף ביגון, משגיח ישיבת עץ חיים בבלגיה, בתוספות כותרות צד לכל קטע.

בשנת תשס"ו הוציא הרב יוסף ספינר מהדורה מוגהת ומתוקנת, עם הערות וביאורים, בתוספת ארבעה מאמרים מהרמח"ל- מאמר העיקרים, מאמר החכמה, דרך החכמה ומאמר על ההגדות. נסח המהדורה מתבסס על כתב יד הנמצא בספריית "עץ חיים" באמסטרדם. בשנת תשס"ח הוציא הרב גבריאל זלושינסקי מהדורה מוגהת חדשה על פי אותו כתב יד, בתוספות פירוש "דרך לחיים" מאת חותנו הרב חיים פרידלנדר ופירושו שלו "מראה לדרך". בשנת תש"ע הוציא "מכון הרמח"ל" בירושלים בראשות הרב מרדכי שריקי את הספר במהדורה מוגהת, בתופת פירוש "דרך היחוד", מפחות מבואות, הערות וטבלאות סיכום.

תוכן הספר[edit]

הספר מחולק לארבעה חלקים המחולקים לפרקים, וכל פרק מחולק לסימנים או אותיות:

 • חלק ראשון- עוסק ביסודת המציאות של הבורא, הבריאה והנברא:
  • פרק א- בבורא יתברך שמו.
  • פרק ב- בתכלית הבריאה.
  • פרק ג- במין האנושי.
  • פרק ד- במצבו של האדם בעולם הזה, והדרכים שלפניו בדרך פרט.
  • בחלקי הבריאה, ומצביהם בפרט.
 • חלק ב- הנהגת העולם (ההשגחה):
  • פרק א- בענין השגחתו יתברך בכלל.
  • פרק ב- במקרי המין האנושי בעולם הזה.
  • פרק ג- בהשגחה האישית.
  • פרק ד- בענין ישראל ואומות העולם.
  • פרק ה- באופן ההשגחה.
  • פרק ו- בסדר ההשגחה.
  • פרק ז- בענין השפעת הכוכבים.
  • פרק ח- הבחנות פרטיות בהשגחה.
 • חלק שלישי- עוסק בנפש האדם ובנבואה:
  • פרק א- בענין הנפש ופעולותיה.
  • פרק ב- בענין הפעולה בשמות ובכישוף.
  • פרק ג- בענין רוח הקודש והנבואה.
  • פרק ד- במקרי הנבואה.
  • פרק ה- בהבדל שבין נבואת כל הנביאים למשה רבינו עליו השלום.
 • חלק רביעי- עוסד בעבודת ה':
  • פרק א- בחלקי העבודה.
  • פרק ב- תלמוד תורה.
  • פרק ג- באהבה ויראה.
  • פרק ד- בקריאת שמע וברכותיה.
  • פרק ה- בתפילה.
  • פרק ו- בסדרי התפילות.
  • פרק ז- בעבודה הזמניית (שבת ומועדים).
  • פרק ח- במצוות הזמנים (המצוות הפרטיות השייכות לכל חג וחג).
  • פרק ט- העבודה המקרית והברכות.

פירושים[edit]

 • הערות וביאורים מאת הרב יוסף ספינר- נלוו בשולי הספר במהדורתו, ירושלים תשס"ו.
 • דרך חיים- מאת הרב חיים פרידלנדר- משגיח בישיבת פוניבז' ובישיבת הנגב.
 • מראה לדרך- מאת הרב גבריאל זלושינסקי, חתנו של הרב פרידלנדר.
 • דרך היחוד- מאת הרב מרדכי שריקי- ראש "מכון הרמח"ל".
 • עת לעשות- מאת הרב אברהם באום.
 • עלי דרך- מאת הרב אליהו רוט.
 • בלבבי משכן אבנה- מאת הרב איתמר שוורץ (עד חלק א פרק ג אות ט).

קישורים חיצוניים[edit]