ההוא גברא דמצלי אחורי בי כנישתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו/ב ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא ולא מהדר אפיה לבי כנישתא חלף אליהו חזייה אידמי ליה כטייעא אמר ליה כדו בר קיימת קמי מרך שלף ספסרא וקטליה