הכשר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הכשר אוכלים, שיהיו ראויים לקבל טומאה, על ידי נתינת אחד משבעה משקים עליהם.


כל אוכל הראוי לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה אלא אם כן נרטב תחילה באחד משבעה משקים - מים, טל, שמן זית, יין, חלב, דם, דבש דבורים - המכשירו לקבל טומאה.


הטעם לכך הוא: "לפי שהתורה לא תחשב שום דבר, להיות ראוי לדינים שבו, עד שעת גמר מלאכתו, כמו בפירות לעניין תרומות ומעשרות... ולפי שדרך בני אדם בקצת פירות וירקות להדיחם מעפרם טרם שיאכלו אותם, לכן נאמר על כולם דרך כלל, שלא יהיו נקראים אוכל, עד שיוכשרו במים" (חינוך מצוה ק"ס).