המדומע אינו מדמע אלא לפי חשבון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרומה שהתערבה בחולין, אם יש בחולין מאה חלקים כנגד התרומה, בטלה התרומה, והתערובת מותרת לישראל; ואם אין בחולין מאה חלקים כנגד התרומה, כגון סאה תרומה שנפלה לתוך פחות ממאה סאה חולין, התערובת אסורה, והיא נקראת "מדומע". ואם נפלה סאה מן המדומע לתוך חולין אחרים, אין צורך במאה סאה חולין כנגדה כדי לבטלה, לפי שהמדומע אינו אוסר אלא לפי חשבון התרומה שבו, ודי במאה חלקים חולין כנגד חלק התרומה, שיש בסאה של המדומע.