המוציא מחברו עליו הראיה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כדי להוציא דבר הנמצא בחזקתו של אחר, על התובע להביא הוכחה לזכותו, וכל שאין לו הוכחה ברורה, אף שגם לנתבע אין הוכחה, יישאר הדבר שתבע בחזקת המחזיק בו.


לדוגמא: שורו של ראובן שהיה רודף אחרי שורו של שמעון, והוזק שורו של שמעון. שמעון טוען: "שורך הזיק את שורי, וחייב אתה בתשלומי הנזק", וראובן טוען: "שורך הוזק מדבר אחר". "המוציא מחברו" - בעל השור שהוזק - "עליו הראיה" - שהוזק שורו על ידי שורו של חברו. הלכך על שמעון להביא ראיה ששורו הוזק על ידי שורו של ראובן, וכל זמן שאין לו ראיה, אין ראובן חייב לשלם לו.