הנהו אטמהתא דאימלחו בי ריש גלותא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הנהו אטמהתא דאימלחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא - מקרה הלכתי שבו בביתו של ריש גלותא אירע שמלחו ירכיים של בהמה, לפני שנקרו מהן את גיד הנשה. רבינא אסר את הירכיים מפני בליעת איסור גיד הנשה (או שומנו) על ידי מליחות המלח, ואילו רב אחא התיר. הגמרא דנה מה סיבת האיסור לפי דעתו של רבינא.