הערב שמש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

זמן צאת הכוכבים - ויש אומרים זמן שקיעת החמה - כגורם לגמר טהרת טמא שטבל.


טמא שטבל אינו נטהר לאכילה ולנגיעה בתרומה, חלה וביכורים, עד שיעריב שמשו אחר הטבילה.