הרב איתמר גרבוז

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב איתמר גרבוז (נולד בשנת ה'תשכ"ב, 1962) הוא תלמיד חכם חרדי ואחד מגאוני הדור, המשמש כראש ישיבת ארחות תורה בבני ברק, וראש רשת כוללים ללימוד סדר טהרות ומראשי כולל פונביז.

נולד בירושלים לרב אברהם נח גרבוז, ראש כולל "בית יוסף" בירושלים. בנערותו למד בישיבת קמניץ בירושלים, ולאחר מכן בישיבת פוניבז', שם היה מתלמידיו הקרובים של הרב אלעזר מנחם מן שך. לאחר שש שנות לימוד בישיבת פוניבז' נישא לשושנה אדלשטיין, בתו של ראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין, והחל ללמוד בכולל של ישיבת פוניבז'. בגיל 28 החל למסור שיעורים בכולל, והיה לצעיר שבין ראשי הכולל. בשנת ה'תשנ"ח, כשיזם הרב אהרון לייב שטיינמן את הקמת ישיבת ארחות תורה, מינה את הרב גרבוז לעמוד בראשותה, לצד עמיתיו - הרב ברוך דב דיסקין (בן דודה של אשתו), וגיסו - הרב צבי יהודה אדלשטיין.

בשנת ה'תשס"ה יזם הרב מיכל יהודה ליפקוביץ הקמת רשת כוללים לשעות הערב שבהם ילמדו את סדר טהרות לעומק. נכון לשנת ה'תש"ע, מונה הרשת 15 כוללים ברחבי הארץ ולומדים בה מאות אברכים. בכל יום הוא מוסר הוא לפחות שלושה שיעורים: בישיבת אורחות תורה, בכולל פוניבז', ובאחד מהכוללים שבראשותו.

משפחתו[edit]

אביו, הרב אברהם נח גרבוז, הוא נכדו של הרב אברהם נח פאלי - מהדמויות המרכזיות בישיבת חברון בשנותיה הראשונות בעיר חברון. אחותו של הרב אברהם נח גרבוז נשואה לדיין הרב שמואל דביר, אב"ד בתל אביב. סבו של הרב איתמר גרבוז, אבי אמו, הוא הרב בן ציון ברוק, ראש ישיבת "בית יוסף" - נובהרדוק שבירושלים.

אחת מאחיותיו של הרב גרבוז נשואה לבנו של הרב רפאל שמואלביץ, ראש ישיבת מיר. בשנת ה'תשס"ט נישאה בתו הגדולה של הרב גרבוז לנכדו של הרב רפאל שמואלביץ, בן לחתנו הרב אברהם חיים סגל, ר"מ בישיבת מיר ברכפלד.

מחיבוריו[edit]

  • סדרת משנת השבת על מסכת שבת
  • משנת כתובות על מסכת כתובות
  • שיעורים במסכת סנהדרין, מכות שבועות
  • שחיטת חולין על מסכת חולין
  • הערות וביאורים על מסכת נידה
  • שיעורים במסכת בבא קמא
  • קובץ אגרא דשמעתתא על הספר שב שמעתתא
  • סדרת משנת טהרות על סדר טהרות