הרב דוד כהן (ישיבת חברון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב דוד כהן הוא מראשי ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

תולדות חייו[edit]

נולד בכ"ט באדר תש"י בירושלים לאביו, הרב יוסף כהן שהיה חבר בית הדין הרבני הגדול, ואמו אסתר, נכדתו של הרב צבי פסח פראנק. למד בישיבת תפארת צבי ובישיבת חברון בירושלים, בה נחשב לאחד העילויים. הוא מונה לר"מ בישיבת עטרת ישראל בראשות הרב ברוך מרדכי אזרחי, ובשנת תשמ"ט מונה בהמלצת הרב אלעזר מנחם מן שך לר"מ בישיבת חברון. בשנת תשנ"ז, לאחר פטירת ראש הישיבה הרב אברהם פרבשטיין, מונה לכהן כראש הישיבה, תפקיד בו הוא מכהן עד היום לצד הרב שלמה כ"ץ, הרב משה מרדכי פרבשטיין והרב יוסף חברוני. מלבד שיעור כללי, שיעור יומי, שיחת מוסר ושיחות עם תלמידים בישיבת חברון, מוסר הרב כהן גם שיעור שבועי בישיבת מאור התורה בירושלים. נחשב לדמות ייחודית בעולם הישיבות הליטאיות בזכות בקיאותו גם בספרי מחשבה. יחד עם בנו הוציא לאור את פירוש הגר"א לשיר השירים, וכן הוא מעביר שיעור בספר דרך ה' לרמח"ל.

בשנת תשע"ב הצטרף לכהן כחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

ספריו[edit]

  • מדה טובה - כולל "קונטרס מדה מרובה" ו"קונטרס מילי דמיטב"
  • לדוד מכתם - שיעורים על מסכת יבמות ובבא מציעא (שני כרכים)
  • זמן שמחתנו - על חג הסוכות
  • ימי הפורים - על חג הפורים
  • חוקת הפסח - על חג הפסח
  • ימי חנוכה - ליקוטים מכמי הדורות בענייני חנוכה, עם ביאורים והערות.
  • הוצאות שבת
  • קיום שטרות - על סוגיית שטרות במסכת כתובות
  • מזמור לדוד - מאמרים על סדר פרשיות השבוע ומועדי השנה