מסכת כתובות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת כתובות היא המסכת השניה בסדר נשים. במסכת זו שלושה עשר פרקים אשר עוסקים ברובם בפרטי הלכות הכתובה (שטר ההתחייבות שכותב הבעל לאישה בשעת הנישואין), ובשאר התחייבויות הבעל והאישה זה כלפי זה. במסכת נידונים גם הלכות אונס מפתה ומוציא שם רע. מסכת זו מכונה גם בשם "ש"ס קטן", כיוון שנידונים בה אגב העיון בהתחייבויות הכספיות בין בני הזוג עניינים רבים מהתלמוד כולו, כפי שציין ה"ברכי יוסף" (ברכי יוסף יורה דעה רמו), ובהם סוגיות יסודיות כגון חזקה, רוב, טענת מיגו טענת ברי ושמא.

שמות פרקי המסכת[edit]

 1. בתולה נשאת
 2. האשה שנתארמלה
 3. אלו נערות
 4. נערה שנתפתתה
 5. אף על פי
 6. מציאת האשה
 7. המדיר
 8. האשה שנפלו
 9. הכותב לאשתו
 10. מי שהיה נשוי
 11. אלמנה ניזונת
 12. הנושא את האשה
 13. שני דייני

לקריאה נוספת[edit]

בפירוש פרשני

מסכתות המשנה