הרב חיים קנייבסקי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הרב חיים קנייבסקי

הרב שמריה יוסף חיים קנייבסקי ממנהיגי הציבור החרדי בישראל ומחשובי פוסקי ההלכה בדורנו. בנו של רבי יעקב ישראל קנייבסקי, ה"סטייפלר". חתנו של הרב יוסף שלום אלישיב. למד בישיבות תפארת ציון בבני ברק ובישיבת לומז'ה שבפתח תקוה.

הרב קניבסקי נמנה על מנהיגי הציבור הליטאי בישראל.

משפחתו[edit]

אביו, הסטייפלר, היה גיסו של החזון איש. בתו הבכורה הרבנית חנה שטינמן ע"ה כלתו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ואחריה בתו הרבנית קולדצקי נשואה לר' יצחק היא היום ממשיכה את דרכה של אמה הרבנית בת שבע ע"ה ואחריה בנו הגדול הגאון ר' אברהם ישעיהו שעוזר לאביו בהכנת ספריו וההו"ל כמו"כ חיבר ספרים של מו"מ תורני עם אביו אחריו הוא הרב שלמה קניבסקי ראש הישיבות קרית מלך ותפארת ציון בני ברק. ועוד בנות ובן

אשתו, הרבנית בת שבע קנייבסקי, (בתו של הרב אלישיב) היתה ידועה כרבנית וקיבלה אליה קהל נשים להתייעצות ולקבלת ברכה (נפטרה בי"ז בתשרי תשע"ב).

בני דודיו הם הרב נסים קרליץ, הרב חיים שאול קרליץ והרב חיים שאול גריניימן.

הליכותיו[edit]

הרב קנייבסקי נוהג לענות בתמציתיות על שאלות שהוא נשאל, הן פנים אל פנים והן דרך הדואר. הוא נותן הסכמות לספרים רבים שמובאים אליו לקריאה, בהלכה, במוסר או באגדה.

רבים באים אליו גם לבקשת ברכה או לייעוץ, והוא גם נוהג להשתתף בכינוסי תפילה שנערכים על ידי מוסדות וארגונים שונים. כך גם הוא מחלק את יין הסיומים - יין שהיה במעמד סיום הש"ס שהוא עורך מפעם לפעם.

ספריו[edit]

הרב קניבסקי חיבר עשרות ספרים, בהם נוגע בתחומים שלא רבים עסקו בהם (כדוגמת מסכתות קטנות). על ספריו נוהג לחתום בשם "שי"ח בהגרי"י". מבין ספריו:

 • פירוש על תלמוד ירושלמי
 • שונה הלכות- שלושה כרכים ובהם סיכומי ההלכות ע"פ המשנה ברורה וע"פ דודו החזון איש.
 • דרך אמונה- על הלכות זרעים לרמב"ם
 • דרך חכמה - על הלכות קדשים לרמב"ם
 • שקל הקודש - על הלכות קידוש החודש לרמב"ם
 • קרית מלך- מראי מקומות על הרמב"ם
 • בשער המלך- על הקדמת הרמב"ם למשנה תורה
 • אורחות חייםמוסר
 • קונטרס דיני איטר (נדפס תחילה בתוך פירושו למסכת תפילין, ומאוחר יותר הודפס בנפרד, ואף יצא במהדורה עם פירוש).
 • שיח הפסח- על הגדה של פסח
 • פירושים על המסכתות הקטנות. לכל מסכת נכתבו שני פירושים- האחד עוסק בביאור פשט הדברים והשני בהרחבות ועיונים:
  • קלף ודוכסוסטוס על מסכת מזוזה
  • תפילה של ראש ותפילה של יד- על מסכת תפילין
 • שיח השדה- הלכות שונות (הלכות חגבים, כתובת קעקע ועוד)- שלושה כרכים.
 • שערי אמונה - על משניות סדר זרעים
 • ארחות יושר- מוסר
 • נחל איתן- הלכות עגלה ערופה
 • למכסה עתיק- קונטרס קטן ובו מביא מקומות בתנ"ך בהם חז"ל גילו לנו את זמנם, מקומם, טעמם וכד'.
 • ישוב הדעת- תירוצים לקושיות שהקשה המהרש"א בחידושיו לתלמוד שלא יישבן המהרש"א עצמו.
 • טעמא דקרא- קונטרס ביאורים על התנ"ך
 • אשיחה- תשובות וביאורים על התורה, מועדים ואגדות חז"ל
 • שיח הסוכות בענייני חג הסוכות
 • חידושי מרן הגר"ח קניבסקי על פורים ועל מגילת אסתר
 • מים חיים- אגרות ותשובות


תלמידיו הוציאו ספרים רבים מתשובותיו (אותן הוא נוהג לכתוב בקצרה, לרוב במילים ספורות בלבד), בין ספרים אלו יצאו:

 • דולה ומשקה
 • דרך שיחה
 • שמעה תפילתי
 • דעת חיים
 • אלפים מתשובתיו כונסו לכרכי סדרת דעת נוטה, העתידה לכלול כעשרה כרכים.
 • תשובות בענייני תפילה שהודפסו בסוף ספר "אשי ישראל".
 • תשובות רבות ממנו התפרסמו (בצילום כת"י) בנספחים לסדרת ספרי "מקראי קודש" לרב משה הררי על הלכות מועדים.

קישורים חיצוניים[edit]

מאמרי הרב באתר רמבי"ש

ביקור הרב בישיבת קרית מלאכי

ראו גם[edit]