הרב יוסף צינוירט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יוסף ציינווירט היה ראש ישיבה ומשפיע חרדי בירושלים, ממנהיגי קהל חסידי ירושלים.

תולדתו חייו[edit]

נולד בירושלים בחודש אב תרפ"ט לאביו ר' יהושע ציינווירט. מצעירותו היה מקורב לחסידי קרלין, ונהג בהנהגותיהם.

כיהן כראש ישיבת קרלין, ולאחר מכן כר"מ בישיבת איתרי.

בעת הפיצול הגדול בחסידות קרלין בשנת תשט"ז, פרש מ"זקני קרלין" (שנקראה מאוחר יותר "פינסק קרלין) שהכתירו את רבי משה מרדכי בידרמן מלעלוב לכהן כאדמו"ר, והלך עם "צעירי קרלין" (שנקראו מאוחר יותר "קרלין-סטולין") שהכתירו את רבי ברוך מאיר יעקב הלוי שוחט. בשנת תשמ"ה, כאשר הנהלת מוסדות חסידות קרלין סטולין החלה לקבל כספים מתקציבי המדינה, התלכד יחד עם כמה מחשובי החסידים, בהם הרב חיים אורי פריינד- ר"י רמ"א והרב אברהם אטיק ר"י באר שלמה, וייסדו את "קהל חסידי ירושלים", שהיווה מעין חסידות עצמאית. הוא היה "משפיע" ומנהיג הקהילה בפועל, עד למינוי רבי אברהם שמחה חנון לאדמו"ר בשנת תשס"א. כמו כן, העביר שיעורים עמוקים בישיבת "לפלגות ראובן". כמו כן, היה מעביר שיעור בחסידות בביהמ"ד של חסידות דעעש בירושלים וכן נהג להעביר שיעורים בישיבות שונות.

נפטר בד' בחשוון תשע"ג ונקבר בהר הזיתים.