הרב פנחס מונדשיין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הרב פינחס מונדשיין
Rav mondsein.jpg
הרב מונדשיין בשמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב, תשע"ה. צילום: ישיבת מרכז הרב.
תאריך לידה ב' באייר תשכ"ז
מקום פעילות ירושלים
השתייכות ציונות דתית
נושאים שבהם עסק תלמוד; אמונה ומחשבת ישראל
תפקידים נוספים ר"מ בישיבת מרכז הרב
רבותיו הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא; הרב זלמן נחמיה גולדברג; הרב שאול ישראלי ועוד.
תלמידיו הרב יונתן דון יחיא ועוד.
חיבוריו שערי עיון

הרב פינחס מונדשיין הוא ר"מ בישיבת מרכז הרב.

קורות חייו[edit]

נולד בירושלים בב' באייר תשכ"ז לרב פרופ' אהרון מונדשיין, שהיה אז אברך בישיבת מרכז הרב ותלמידם של הרב הנזיר והרב בצלאל ז'ולטי.

למד בישיבת שעלבים והחל משנת תשמ"ד בישיבת מרכז הרב. הוא החל להתקרב לראשיה הרב אברהם שפירא והרב שאול ישראלי, וכן התקרב לרב יהודה גרשוני, שאיתו למד מספר שנים בחברותא בביתו ואף הוסמך על ידו להוראה. כמו כן למד אצל הרב זלמן נחמיה גולדברג והוסמך על ידו, וכן על ידי הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו. בשבתות בהן שהה בביתו שבבני ברק, למד עם שכנו הרב אברהם גנחובסקי, ראש ישיבת טשיבין.

בשנת תשנ"ד החל לשמש כראש הכולל של הגרעין התורני ביבנה, מן הגרעינים הראשונים. במקביל היה 'נושא ונותן' ('משיב') בישיבת מרכז הרב. בשנת תשנ"ז התמנה על ידי הרב שפירא לשמש כר"מ וכמגיד שיעורים בגמרא ובאמונה. לתלמידיו הבוגרים ייסד ליד הישיבה כולל לאברכים ללימוד גמרא ושו"ע בעיון. רבים מבוגרי אותו כולל משמשים כיום ברבנות וכרמי"ם בישיבות.

בשנת תשס"ג הוסמך לדיינות ושימש מספר שנים בהתנדבות דיין בביה"ד לדיני ממונות בראשות הרב דב ליאור. נבחר כדיין באלול תשע"ח

דרכו בלימוד[edit]

לימוד גמרא[edit]

תלמידו, הרב יונתן דון יחיא (רב מושב הזורעים), מגדיר את שיטת הלימוד של הרב מונדשיין, כפי שהיא משתקפת בסדרת ספריו "שערי עיון":

"דרכו של הרב מונדשיין ייחודית, אף שצמחה מתוך מסורת הלימוד העתיקה בעולם התורה. הלימוד חותר למגע עם עיקרי הסוגיה ולא מתמקד בנושאים צדדיים. המגמה היא לברר באופן נקי ומנופה את מושגי היסוד, ליבת הסוגיה. אמנם הדרך להגיע לכל זאת אינה רק על ידי דיון בסברות ודחייתן. הדרך צומחת מתוך המילים עצמן. מילות הגמרא, מילותיו של רבנו רש"י ושל רבותינו בעלי התוספות. הלומד בספר יתפלא לגלות שהסברות המרכזיות שכתבו הראשונים והאחרונים אחוזות היטב בלשון הגמרא ובדבריהם של הראשונים המפורסמים... הנחת היסוד היא שלשונם של רבותינו הראשונים (ולא רק רש"י והרמב"ם) לשון זהב היא. דבריהם מזוקקים ומדויקים, ולא נאמרו בערך ומתוך שטף כתיבה. בלימוד זה ישנה הקשבה של ממש למילים. דומני שהמנוע הדוחף התייחסות כה עדינה למילים, עד כדי למשש וללטף אותן, הוא רק אהבת תורה יוקדת, שמתייחסת לכל מילה של הראשונים בהערצה ובכבוד. זוהי אמנות של ממש"

לימוד אמונה[edit]

בדומה לשיטת עיונו בגמרא, גם בלימודי האמונה מדגיש הרב מונדשיין כי יש להקפיד על דיוק במושגים ובהגדרות. שאיפתו הכללית היא להבין את זווית הראיה שממנה נאמרו השיטות השונות, ובכך לראות כיצד הן לא סותרות זו את זו.

את הבסיס ללימודי אמונה הוא רואה בספר הכוזרי לריה"ל, כשעל גביו מגיעים ספרי המהר"ל מפראג וספרי הרב קוק.

ספריו[edit]

כמו כן, היה שותף בעריכת הספר "שערי שאול" על מסכת בבא קמא מאת הרב שאול ישראלי.

קישורים חיצוניים[edit]