מסכת פסחים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מסכת פסחים היא המסכת השלישית בסדר מועד. כוללת שלשה עניינים מרכזיים: הלכות חמץ ומצה בפסח, דיני קרבן פסח ודיני ליל הסדר.

מיקומה[edit]

על פי הרמב"ם בהקדמתו למשנה, מסכת פסחים נקבעה אחרי מסכתות שבת ועירובין משום שהיא המצווה השניה, אחרי שבת, בפרשת המועדות והיא המצווה הראשונה שניתנה על ידי משה.

על פי הרב ראובן מרגליות המסכת נסדרה לאחר שבת ועירובין על פי הגודל (כי שבת ועירבין נחשבות כאחת וביחד יש בהן 34 פרקים, בעוד בפסחים יש 10 פרקים).

תוכן המסכת[edit]

המסכת מחולקת לשלושה חלקים עיקריים:

א. חמץ ומצה

ב. קרבן פסח

  • פרק ה – סדר שחיטת הפסח.
  • פרק ו – דיני קרבן פסח ושבת. קרבן חגיגה.
  • פרק ז – סדר הכנת קרבן פסח. ספקות וטעויות שנפלו בקרבן.
  • פרק ח – דיני המינויים על הקרבן.
  • פרק טפסח שני. פסול שנפל בקרבן.

ג. ליל הסדר

קישורים[edit]

מסכתות המשנה