הרדיצ'קובר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יעקב רבינזון (תרמ"ט-תשכ"ו) המכונה הרדיצ'קובר, גאון משונה שהסתובב בישיבות בירושלים, ובעיקר בישיבת מרכז הרב.

תולדות חייו[edit]

נולד בפולין בשנת תרמ"ט לאביו הרב מאיר רבינזון. למד חצי שנה אצל רבי ברוך בער ליבוביץ. עלה לארץ בשנת תר"צ והחל להגיע לישיבת מרכז הרב, ובמיוחד התקרב לראש הישיבה, הרב צבי יהודה הכהן קוק. היה בעל הנהגות משונות (למשל, היה נכנס עם הרמב"ם לבית הכסא, וכשתמהו על כך השיב: "הלא הרמב"ם בעצמו היה נכנס לבית הכסא"). בהקשר להנהגותיו המשונות אמר פעם הרצי"ה כי הוא בגדר "שברי לוחות", כלומר תלמיד חכם ששכח תלמודו. נפטר בשנת תשל"ז. עם פטירתו, לא ידעו כיצד להספידו בשל הנהגותיו המשונות, עד שקם והספידו הרב שלום נתן רענן.

ציטוטים[edit]

  • אחד משמות היצר הרע הוא "מכשול" (בלי סוכה נב ב).

וקשה: איך מותר לקב"ה לשים מכשול, הרי כתוב "לא תתן מכשול" (ויקרא יט, יד)?

תשובה: הכורה בור ומכסהו פטור (ב"ק נה:), והקב"ה ברא יצר הרע וברא לו תורה תבלין (קידושין ל: ב"ב טז.; התירוץ מופיע בספר מתוך התורה הגואלת, ח"ב עמ' קמ, בשם ר' יעקב הרדיצ'קובר)


  • "יש שתי שאלות יסוד בתלמוד שבדורות האחרונים נתבטלו ע"י כתות שונות:
שאלה אחת היא - 'פשיטא', אך שאלה זו בטלה ע"י בעלי המוסר שאמרו שגם דברים פשוטים צריך לומר.
השאלה השניה היא - 'מנא הני מילי?', ואף שאלה זו בטלה ע"י תנועת החסידות, שכן אצל החסידים אומרים 'הרבי אמר'... ושוב אין שאלות" .