התאבדות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

התאבדות היא המתת אדם על ידי עצמו.

ראה גם[edit]

איבוד עצמו לדעת

תזאורוס לוגי[edit]

ראה רא"ש מועד קטן ג', צד. ורי"ף מועד קטן יח., מסכתות קטנות שמחות ב,ג. מסכתות קטנות שמחות, ברייתות מאבל, ג,ה.

  • מאבד עצמו לדעת
  • אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש
  • החובל בעצמו פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים