התראה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אזהרה שמזהירים אדם העומד לעבור עבירה, שלא יעשה את הדבר שהוא עומד לעשות כי אסור הוא ושאם יעשנו יתחייב עליו מיתת בין דין או מלקות.


אין בית דין עונשים אדם בעונשי גוף - מיתה או מלקות, אלא אם כן התרו בו לפני מעשה העבירה באמרם לו: אל תעשה עבירה זו, שכן אתה מתחייב עליה מיתת בית דין או מלקות, והוא השיב: יודע אני, ועל מנת כן אני עושה.