זיכוי הרבים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לימוד תורה ומוסר לרבים, והדרכתם בדרך ישרה."כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו", כלומר שמן השמים מונעים אותו מלהכשל בחטא, כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן[1].

הערות שוליים[edit]

  1. וכן מובא באבות דרבי נתן (פרק מ): כל המזכה את הרבים, אין מגלגלים עבירה על ידו, שלא יהיו תלמידיו נוחלים העולם הבא והוא יורד לשאול, שנאמר (תהלים טז, י): "כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תתן חסידיך לראות שחת", כלומר, לא תעזוב נפשי לבוא לידי עבירה, שאלך אל שאול, ולא תתן חסידיך - תלמידי שזכו על ידי, והם בגן עדן - שיראוני בשחת. ואמרו (אבות פ"ה מי"ח): משה זכה וזיכה את הרבים - שלימד את ישראל תורה ומצוות והורה להם את הדרך להיות לעם סגולה - זכות הרבים - שמקיימים את המצוות - תלויה בו - כאילו הוא קיים עמהם את כל אותן המצוות - שנאמר: צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל - כלומר, שהשלים וקיים את כל התורה, הוא וכל ישראל עמו.