חלב (איסור)

From ויקישיבה
(Redirected from חֵלֶב (איסור))
Jump to navigation Jump to search

איסור אכילת שומנים מסויימים של בהמה.


חלב של בהמה אסור באכילה, שנאמר (ויקרא ג, יז): "חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו". האוכל חלב במזיד, חייב כרת. ואם התרו בו, חייב מלקות. אכלו בשוגג, חייב חטאת.


איסור "חלב" אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. כוי, חלבו אסור כחלב בהמה, אך אין חייבים עליו לא כרת - במזיד, לא מלקות - אם היתה התראה, ולא חטאת - בשוגג.