חבל מצרי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חבל עשוי נצרים של דקל - ויש מפרשים: חבל עשוי מסיב הגדל סביב הדקל; ויש מפרשים: חבל הבא מארץ מצרים - שבו היו קושרים את בגדי הסוטה, שנקרעו או שנפרמו על ידי הכהן שגילה את לבה, כדי שלא ישמטו הבגדים מעל גופה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. בגמרא (סוטה ח, ב) מובא ספק, האם עיקר הבאת חבל מצרי אינו אלא כדי שלא ישמטו בגדיה, או שהטעם הוא משום מידה כנגד מידה, שהיא חגרה לבועל בחגורה נאה להתנאות בפניו ולפיכך מבזים אותה בחבל מצרי. ההבדל ההלכתי שבין שני הטעמים הוא, האם חבל מצרי מעכב. לפי הטעם הראשון די בכל חגורה, ולפי הטעם השני צריך דווקא חבל מצרי. נפשט כפי הטעם הראשון. בירושלמי (סוטה פ"א ה"ו) מבואר, שחבל מצרי הוא חבל הבא מארץ מצרים, משום שעשתה מעשה מצרים, שכן נאמר בפרשת עריות (ויקרא יח, ג): "כמעשה ארץ מצרים... לא תעשו"; ואמנם אם אין חבל מצרי, מביא חבל אחר.