חד מתרין תלת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הטעם או המקרה שהובא אינו יחיד, שכן ישנם עוד שניים שלושה טעמים או מקרים, ונקט התנא טעם זה או מקרה זה מתוך שאר הטעמים או המקרים שיש.


משמעות זו קיימת בתלמוד גם בביטוי "חדא מתרי ותלתא נקט", "חדא מינייהו נקט", "חד מתרי ותלת טעמי קאמר".