חובות התלמידים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לפי תורתנו הקדושה התלמיד חייב בכמה דברים: התלמיד חייב בכבוד רבו ומוראו כמו כן הוא חייב להשקיע בלימודיו כך לדוגמא אומרים על אבימלך "שהיה לו ללמוד ולא למד" חובת תלמיד זו אינה דוקא בכיתה מול מורה אלא החובה ללמוד מאדם גדול חובת ההתבוננות.

תזאורוס לוגי[edit]

  • כשם שאדם מְצווֶה בכבוד אביו ויראתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו (רמב"ם)
  • ומורא רבך - כמורא שמים