חומץ של גויים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יין שהחמיץ ברשותו של גוי, שהוא אסור בהנאה, שהואיל ונאסר בהנאה כשהיה עוד יין, לא פקע ממנו איסור הנאתו מחמת שהחמיץ. ברם, אם הגוי קנה חומץ מישראל, אין הוא נאסר בהנאה, שאין הגויים מנסכים חומץ לעבודה זרה.