חזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כשם שאין אדם שותה מתוך כוס לפני שבודקה אם ראויה היא לשתייה, כך גם אין אדם נושא אשה אלא אם כן בדק שאינה בעלת מום.


כתוצאה מחזקה זו: אדם שנשא אשה, בא עליה ושהה כמה ימים, ולאחר מכן טען שמצא בה מום שלא נתגלה לו עד עכשיו ומקחו מקח טעות, אפילו אם היה זה מום סמוי - אין מאמינים לו, שכן חזקה על אדם שאין הוא נושא אשה אלא אם כן בדק שאין בה מומים, ומסתבר שידע על המומים ובכל זאת הסכים לשאת אותה, ואין כאן מקח טעות.