חזקת מצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שהחזיק במצוה מסויימת, זכה בה, ואי אפשר להוציאה ממנו.


לדוגמא: מי שהוחזק לתקוע בשופר בראש השנה, או להתפלל כשליח ציבור, זכה במצוה, ואי אפשר להעבירה ממנו.