חזקת שררה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שהחזיק במשרה מסויימת, אין מורידים אותו ממשרתו, כל זמן שלא עשה דבר שלא כהוגן.


לדוגמא: מי שנתמנה להיות רב או דיין, וקבלוהו הקהל עליהם, אין מורידים אותו ממשרתו, אלא אם כן נמצא בו דופי או פסול.