חזק חזק ונתחזק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קריאת ברכה מפי הקהל בשעת סיום קריאת חומש מחמישה חומשי תורה.


בקהילות מסויימות נוהג הקהל להכריז יחד בקול גדול "חזק חזק ונתחזק" בשעת סיום כל אחד מחמשת חומשי תורה. בקהילות אחרות מסתפקים באמירת "חזק".


המקור למנהג זה הוא בדברי המדרש רבה, שכאשר סיים יהושע בן נון את התורה אמר לו הקב"ה: "חזק ואמץ".