חיגר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

צולע, פיסח[1], נכה רגליים.החיגר פטור ממצות ראייה ברגל, שנאמר (שמות כג, יז): "שלש רגלים" - לרמז שאין חייב במצות ראייה אלא מי שיכול לעלות ברגליו (להוציא את החיגר שצריך משענת אחרת מלבד רגליו).כהן חיגר - פסול לעבודה, שנאמר (ויקרא כא, יח): "כי כל איש אשר בו מום לא יקרב... או פסח...".בן סורר ומורה שהיו אביו או אמו חיגרים - אינו נענש, שנאמר (דברים כא, יט): "ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו", ודרשו: "והוציאו אותו - ולא חיגרים".הרואה חיגר - מברך: "ברוך משנה הבריות". במה דברים אמורים, בחיגר שנולד כך, אבל אם נהיה חיגר לאחר לידתו - מברך: "ברוך דיין האמת" (לפי שנעשה חיגר מחמת עוונותיו - משנה ברורה סימן רכה ס"ק כו).

הערות שוליים[edit]

  1. ויש מחלקים בין חיגר לפיסח, שחיגר הוא ברגל אחת ואילו פיסח הוא בשתי רגליים.@