חידושי תורה ותולדות קול אריה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

היה בכתב יד של רבי פנחס זליג הכהן שוורץ (השני), את תולדות זקינו הרב אריה לייב אברהם יהודה הכהן שוארץ ראב"ד מאאד מחבר הספר קול אריה, ונתן לר' דוב בער שפיצר ראב"ד אגרד ודז' ואחרי השואה רב בברוקלין ארצות הברית שהיה קרוב משפחתו להדפיסו והוסיף חידושי תורה מזקינו הקול אריה, הודפס בשנת ה'תרצ"ט.