חילול קדשים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור חילול קדשים הוא איסור לטמא את הקדשים, או להנות ולמעול בהם, או להטיל בהם מום, או להוציאם מחוץ למקומם - קדשי קדשים חוץ לעזרה, וקדשים קלים חוץ לירושלים.