חמסן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הלוקח דבר מבעליו בחוזקה ומשלם את תמורתו.


"מה בין 'גזלן' ל'חמסן'? 'חמסן' - יהיב דמי (נותן דמים, כלומר: משלם את מחירו של הדבר לבעליו), 'גזלן' - לא יהיב דמי".


גם שומר שנתן עיניו בפיקדון שבידו, וטוען שהפיקדון אבד או נגנב בפשיעה ורוצה לשלם את תמורתו, דינו כ"חמסן".


יש אומרים, כי גם אדם שמזיק את נכסי חברו במזיד ומשלם לו את תמורתם דינו כ"חמסן".


ה"חמסן" - פסול לעדות ולשבועה.