חמץ שעבר עליו הפסח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חמץ שלא נתבער בפסח, שאסור לאוכלו ולהנות ממנו לאחר הפסח.


להלכה, איסור אכילה והנאה מחמץ שעבר עליו הפסח אינו אלא מדרבנן.


חמץ שעבר עליו הפסח אסור באכילה ובהנאה בין לבעל החמץ ובין לאחרים.